In compliance with the objectives presented in paragraph C 2 (project description) of Section 3 of the Application for funding for the exploratory research project PN-II-ID-PCE-2011-3-0336  Text and Image in the Romanian Painting of the 16th Century, during the period January – December 2012 the following were reached:

The mural paintings were researched and integrally photographed, the iconographic programs were noted and the Slavonic inscriptions collected (that are going to be identified, reconstituted and translated in Romanian) from the following monuments: the St. Nicholas church of Probota monastery, the St. George church of St. John the New monastery in Suceava, the Assumption church of Humor monastery, the Annunciation church of Moldoviţa monastery, the St. George church of Voroneţ monastery, the Resurrection church of Suceviţa monastery, the St. Nicholas church of Coşuna-Bucovăţul Vechi monastery, the Bistriţa-Vâlcea monastery hospital chapel, the Assumption church of Lunca-Stăneşti (Vâlcea) and the Dormition of the Theotokos church in the Old Royal Court at Târgovişte [objectives 1, 2, 3, 6];

To investigate and photograph the mural paintings and note the iconographic programmes the following visits were organized: 

1. Suceava county (16–22 July 2012, Suceviţa, Moldoviţa, Humor, Voroneţ monasteries, St.George church of St. John the New monastery in Suceava) – C. Ciobanu, E. Cincheza-Buculei, C. Costea and S. Chiţu participated; 

2. Suceava county (2–5 September 2012, The Beheading of Saint John the Baptist church of Arbore village and St. Nicholas church of Probota monastery) – T.  Sinigalia participated; 

3. Dolj county (3–5 September 2012, the St. Nicholas church of Bucovăţ (Coşuna) monastery) – I. Iancovescu, E. Cincheza-Buculei and S. Chiţu participated; 

4. Vâlcea county (26 September 2012, the research of the icons of Ostrov hermitage) – M. Sabados participated; 

5. Vâlcea county (2–4 October 2012, the Assumption church of Lunca-Stăneşti) – I. Iancovescu, E. Cincheza-Buculei, S. Chiţu participated); 

6. Dâmboviţa county (20 November 2012, the Dormition of the Theotokos Church in the Old Royal Court at Târgovişte – I. Iancovescu, S. Chiţu participated.

 

 

Conform obiectivelor prezentate în paragraful C2 (descrierea proiectului) al Secţiei 3 din Cererea de finanţare pentru proiectul de cercetare exploratorie PN-II-ID-PCE-2011-3-0336 Text şi imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea, în cadrul etapei ianuarie-decembrie 2012:

Au fost cercetate şi fotografiate integral picturile murale, notate programele iconografice, culese inscripţiile slavone (ce urmează a fi identificate, reconstituite şi traduse în româneşte) de la următoarele monumente: biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Probota, biserica Sf. Gheorghe a mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava, biserica Adormirea Maicii Domnului a mănăstirii Humor, biserica Bunavestire a mănăstirii Moldoviţa, biserica Sf. Gheorghe a mănăstirii Voroneţ, biserica Învierea Domnului a mănăstirii Suceviţa, biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Coşuna-Bucovăţul Vechi, bolniţa Bistriţa-Vâlcea, biserica Adormirea Maicii Domnului a fostului schit Stăneşti-Lunca (Vâlcea) şi Biserica Domnească mare din Târgovişte [obiectivele 1, 2, 3, 6];

pentru a cerceta şi fotografia picturile murale şi a nota programele iconografice au fost organizate următoarele deplasări în teritoriu:

1. judeţul Suceava (16 – 22 iulie 2012, mănăstirile Suceviţa, Moldoviţa, Humor, Voroneţ, biserica Sf Gheorghe a mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava) – au participat C. Ciobanu, E. Cincheza-Buculei, C. Costea şi S. Chiţu;

2. judeţul Suceava (2 – 5 septembrie 2012, biserica Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din satul Arbore şi biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Probota) – a participat T.  Sinigalia;

3. judeţul Dolj (3 – 5 septembrie 2012, biserica mănăstirii Bucovăţ) – au participat I. Iancovescu, E. Cincheza-Buculei şi S. Chiţu;

4. judeţul Vâlcea (26 septembrie, cercetarea icoanelor de la schitul Ostrov) – a participat M. Sabados;

5. judeţul Vâlcea (2 – 4 octombrie 2012, biserica fostului schit Stăneşti-Lunca) – au participat I. Iancovescu, E. Cincheza-Buculei, S. Chiţu);

6. judeţul Dâmboviţa (20 noiembrie 2012, Biserica Domnească mare din Târgovişte) – au participat I. Iancovescu, S. Chiţu. 

 Pe parcursul etapei ianuarie-decembrie 2013 au fost realizate următoarele:

Conform Planului de realizare al proiectului pe anii 2013-2014 (Anexa IV la contractul de finanţare nr.6 din 5/10/2011):

I. A fost continuată identificarea şi sistematizarea surselor iconografiei picturii româneşti a secolului al XVI-lea (obiectivul nr. 3 al propunerii de proiect).

1.1. A fost finalizat şi publicat în limba franceză în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art studiul Iconografia ortodoxă a Somnlui lui Iisus, „adormit ca un leu” şi variantele ei româneşti.

1.2 A fost prezentat în formă finală şi a fost aprobat pentru tipar (de către colegiul redacţional al Revue Roumaine d’Histoire de l’Art) articolul în limba franceză Predica apostolilor din pictura exterioară a mănăstirii Moldoviţa.

II. A fost continuată întocmirea repertoriului paralel al tipurilor iconografice şi al inscripţiilor slavone din pictura românească a secolului al XVI-lea (obiectivul nr. 6 al propunerii de proiect).

2.1. În perioada 10 – 14 iunie 2013 a avut loc deplasarea la Roman, Târgul Neamţ şi la mănăstirea Suceviţa a cercetătoarei Marina Ileana Sabados şi a fotografului Sorin Chiţu.

A fost fotografiat şi identificat programul iconografic, au fost transcrise inscripţiile din pronaosul şi pridvorul bisericii Sf. Parascheva a Episcopiei Romanului.

A fost cercetată icoana inedită din secolul al XVI-lea Maica Domnului Hodighitria cu Pruncul Iisus de la biserica Sf. Haralampie din Târgul Neamţ.  S-a făcut documentarea, fişa obiectului, fotografierea şi transcrierea inscripţiilor.

Au fost cercetate icoanele de la depozitul de artă religioasă a judeţului Suceava de la Mănăstirea Suceviţa. Au fost cercetate în detaliu icoanele Martiriul Sf. Varvara (icoană inedită din sec. XVI), Duminica tuturor sfinţilor de la Vama (1514), Sf. Parascheva şi Sf. Arhanghel Mihail de la Hurjuieni-Gălăneşti (sf. sec. XVI). Au fost verificate inscripţiile de pe icoane, a fost cercetat stilul şi particularităţile lor iconografice.

2.2. Pe 3 iulie 2013 a avut loc deplasarea la mănăstirea Snagov a directorului de proiect în scopul

cercetării picturilor mănăstirii. A fost precizat specificul programului iconografic.


III. În scopul diseminării rezultatelor cercetărilor din cadrul proiectului (obiectivul nr. 8 al propunerii de proiect):
3.1. A fost deschisă pagina web a proiectului „Text şi imagine în pictura medievală românească din secolul al XVI-lea”. Informaţiile de pe această pagină web pot fi accesate în limbile română şi engleză la adresa: http://www.medieval.istoria-artei.ro/
 3.2. Pe data de 10 – 11 octombrie 2013 a fost organizată la Bucureşti (la sediul Institutului de Istoria
Artei „G. Oprescu”) sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Text şi imagine în
pictura românească din secolul al XVI-lea”. Lucrările sesiunii au fost deschise de către academicinul 
Răzvan Theodorescu (preşedintele Secţiei Arte, Arhitectură şi Audio-Vizual al Academiei Române) şi de către prof. univ. dr. Adrian-Silvan Ionescu (directorul institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române). La sesiune au participat şi 4 experţi în arta ortodoxă medievală din străinătate: conf. univ. dr. Emmanuel Moutafov (Bulgaria, Sofia), conf. univ. dr. hab. Miroslav Piotr Kruk (Polonia, Cracovia), conf. univ. dr. Nazar Kozak (Ucraina, Lvov), prof. univ dr. hab. Tudor Stavilă (Republica Moldova, Chişinău).

IV. C. Ciobanu a participat cu comunicarea Predica apostolilor din pictura murală exterioară a mănăstirii Moldoviţa la conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor (ediţia a 5-a) organizată de către Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi de către Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO (Chişinău, 22 mai – 24 mai 2012 ).