STUDIES 

STUDII 

PUBLICAȚII

 

Pe parcursul derulării proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0336  Text şi imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea au fost publicate (sau acceptate de colegiile redacționale și pregătite pentru tipar) următoarele studii şi articole:

1)      C. Ciobanu,  Profeţiile înţelepţilor Antichităţii de la biserica Sfântul Gheorghe a mănăstirii Voroneţ, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Arta Plastică. Serie nouă (ERIH, cat. NAT), T. I (45), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011,p. 11-32;

2)      C. CiobanuLa symétrie «dissimulée» dans l’ordonnance des illustrations aux strophes de la deuxième moitié de l’Hymne Acathiste peintes sur la façade méridionale de l’église de la Décollation de Saint-Jean le Précurseur du village d’Arbore, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts (ERIH, cat. INT - II), T. XLVIII, Bucarest, Editura Academiei Române, 2011, p. 123-138; 

3)      C. Ciobanu, Pictura exterioară din Moldova secolului al XVI-lea şi cea din Oltenia şi Muntenia de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi din prima jumătate a secolului al XIX-lea: Sursele literare ale profeţiilor înţelepţilor Antichităţii şi ale Sibilelor, în revista Arta 2011, Seria Arte vizuale, a Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Vol. XX, nr. 1, Chişinău, 2011, p. 13-25,

http://www.arta.md/ upimg/2011/docs/ arta2011.pdf;

4)      C. Ciobanu, Date noi referitoare la programul iconografic al bisericii Tuturor Sfinţilor din Părhăuţi, în  revista Arta 2012, Seria Arte vizuale, a Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Vol. XXI, nr. 1, Chişinău, 2012, p. 17-27;

5)      C. Ciobanu, L’iconographie orthodoxe du Sommeil de l’Enfant Jésus, «endormi comme un lion », et ses variantes roumaines, îRevue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts (ERIH, cat. INT - II), T. XLIX, Bucarest, Editura Academiei Române, 2012, p. 17-82; 

6)      C. Ciobanu, Eroare şi adevăr în cercetarea iconografiei Părhăuţilor, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Arta Plastică. Serie nouă (ERIH, cat. NAT), T. 2 (46), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 121-126;

7)      C. Ciobanu, Biserica din Lujeni: istoria cercetării monumentului şi specificul programului iconografic, în Ars Transsilvaniae (ERIH, cat. NAT), T. XXI, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 2011, p. 5-14;

8)      C. Ciobanu, Cinci exemple de inscripţii speculare chirilice din pictura medievală românească, în Ars Transsilvaniae (ERIH, cat. NAT), T. XXIII, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 2013, p. 73-82;

9)      C. Ciobanu, Le cycle de la Prédication des Apotres dans la peinture de l'église de l'Annonciation de la Vierge de Moldoviţa,în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts (ERIH, cat. INT - II), T. L, Bucarest, Editura Academiei Române, 2013, p. 3-33;

10)  C. Ciobanu, Erorile din inscripţiile parietale slavone şi rolul lor în cercetarea picturii Moldovei medievale, în revista Arta 2013, Seria Arte vizuale a Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Vol. I (XXII), nr. 1, Chişinău, 2013, p. 5-15;

11)  C. Ciobanu, T. Stavilă, Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova. The Cultural Heritage of the Republic of Moldova (text paralel în română şi engleză cu rezumat în franceză), Editura "ARC", Chişinău, 2014, 288 p.;

12)  C. Ciobanu, Erorile din inscripţiile parietale slavone şi rolul lor în cercetarea picturii Moldovei medievale,în volumul omagial "Schola. Ars. Historia: in honorem Tereza Sinigalia la 45 de ani de activitate ştiinţifică", Pătrăuţi, Editura Heruvim, 2014, p. 17-31;

13)  C. Ciobanu,Les „sentences” des saints de la rangée inférieure de la façade méridionale de l’église de l’Annonciation de la Vierge du monastère de Moldoviţa, în ANASTASIS, revistă a Centrului de cercetări în domeniul artei medievale „Vasile Drăgut” din Iaşi, Vol. II, Nr. 1/May, Iaşi, Ed. Artes, 2014, p. 5-27; (număr dedicat Colocviului internaţional Artă şi Liturghie organizat de Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi, Centrul de Cercetare a Artei Medievale „Vasile Drăgut” din Iaşi, Universitatea Lille-3 (Franţa), Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi în perioada 6 – 7 noiembrie 2014);

14)  C. Ciobanu, Problema textului şi a imaginii în pictura medievală ortodoxă (Partea I-a), în revista Arta 2014, Seria Arte vizuale,a Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Vol. XXIII, nr. 1, Chişinău, 2014, p. 5-23;

15)  C. Ciobanu, Problema textului şi a imaginii în pictura medievală ortodoxă (Partea a II-a), în revista Arta 2015, Seria Arte vizuale,a Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Vol. XXIV, nr. 1, Chişinău, 2015, p. 5-17;

16)  C. Ciobanu, Problema textului şi a imaginii în pictura medievală ortodoxă (Partea a III-a), în revista Arta 2016, Seria Arte vizuale,a Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Vol. XXV, nr. 1, Chişinău, 2016, p. 5-15;

17)  C. Ciobanu, Les sentences des pères du désert, des confesseurs, des anachorètes et des stylites peints sur la façade méridionale de l'église de l'Annonciation de la Vierge du monastère de Moldoviţa, înRevue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts (ERIH, cat. INT - II), T.LI, Bucarest, Editura Academiei Române, 2014, p. 37-75; 

18)  C. Ciobanu, Les  sources littéraires des citations peintes sur les phylactères des saints de la rangée inférieure de la façade et de l’exonarthex de l’église de La Résurrection de Dieu du monastère de Suceviţa, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts (ERIH, cat. INT - II), T. LII, Bucarest, Editura Academiei Române, 2015, p. 3-45;

19)  C. Ciobanu, Câteva observaţii referitoare la raportul text – imagine în articularea picturii medievale, în Culegerea de comunicări a Conferinţelor Ştiinţifice Anuale din 2013 şi 2014 a Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, Editor: Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, 2014, p. 100-112; 

20)  C. Ciobanu, Les sources des citations peintes sur les phylactères des saints de la rangée inférieure de la façade de l’église de la Résurrection de Dieu du monastère de Suceviţa, în  Heroes/Cults/Saints : Art Reading – 2015. On the Occasion of the 500th Anniversary since the Martyrdom of St Georges the New Martyr of Sofia (Sofia, 8 – 9 May 2015, Institute of Art Studies of the Bulgarian Academy of Sciences), Sofia, 2015, p. 165-180;

21)  C. Ciobanu, Les sources des citations peintes sur les phylactères des saints de la rangée inférieure de la façade de l’église de la Résurrection de Dieu du monastère de Suceviţa, în ANASTASIS, revistă a Centrului de cercetări în domeniul artei medievale „Vasile Drăgut” din Iaşi, Vol. II, Nr. 2/November 2015, Iaşi, Ed. Artes, 2015, p. 41-72;

22)  C. Ciobanu, Un ciclu hagiographic puţin studiat din pictura exterioară moldovenească: viaţa sfântului Pahomie cel Mare, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Arta plastică. Serie nouă (ERIH, cat. NAT), T. 6 (50), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, (sub tipar);

23)  C. Ciobanu, L’interaction mutuelle entre le texte et l’image dans la peinture roumaine du XVIe siècle: une approche sémiologique, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts (ERIH, cat. INT - II), T. LIII, Bucarest, Editura Academiei Române, 2016 (sub tipar);

24)  T. Sinigalia, Surse documentare privitoare la restaurarea picturilor murale din bisericile Bucovinei, în Artdialog, Artes Publishing House, Iaşi, I (2012), no. 1, p. 10-16; 

25)  T. Sinigalia, Artişti şi opere din zona Sibiului în secolul al XV-lea şi în primele decenii ale secolului al XVI-lea, în Ars Transsilvaniae (ERIH, cat. NAT),  T. XXI, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 2011, p. 85-104;

26)  T. Sinigalia, Memorie. Oameni. Fapte (Memory. People. Facts)în Caietele restaurării, 2013, Proiect al Asociaţiei Art Conservation Support, Editura ACS, Bucureşti, 2012, p. 8-13;

27)  T. Sinigalia, Popa Vlaicul şi creaţia sa artistică, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Arta plastică. Serie nouă (ERIH, cat. NAT), T. 1(45), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, p. 33-47;

28)  T. Sinigalia, capitolul Eglises de Moldavie/Churches in Moldavia, în vol.  România. Patrimoine Mondial – World Heritage, ediția a 2-a, revăzută și actualizată, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, (sub tipar); 

29)  T. Sinigalia, Pictura între model şi realitate (Painting between Model and Reality), în revista APVLVM,  L(50), Acta musei Apulensis, series Historia & Patrimonium, Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii, 2013, p. 239-260; 

30)  T. Sinigalia, Secvenţe iconografice redecriptate (Redecrypted Iconographic Sequences), în Caietele restaurării, 2013, Proiect al Asociaţiei Art Conservation Support, Editura ACS, Bucureşti, 2013, p. 158-169;

31)  T. Sinigalia, Variations iconographiques: Constantin le Grand dans les peintures des églises de Pătrăuţi et d'Arbore, în revista ANASTASIS a Centrului de cercetări în domeniul artei medievale „Vasile Drăgut” din Iaşi, Vol. I, Nr. 1/November, Iaşi, Ed. Artes, 2014, p. 5-21;

32) T. Sinigalia, Peintures du sanctuaire et de la nef de l'église de la Decollation de St. Jean Baptiste du village d'Arboreîn revista ANASTASIS a Centrului de cercetări în domeniul artei medievale „Vasile Drăgut” din Iaşi, Vol. III, Nr. 1/May 2016, Iaşi, Ed. Artes, 2016, p. 5-74;

33)  T. Sinigalia (în colaborare cu restauratorul O. Boldura), Monumente medievale din Bucovina, Ediţia a 2-a, revăzută, Bucureşti, Editura  ACS, 2015, 256 p. ;

34)  T. Sinigalia (în colaborare cu artistul-fotograf P. Palamar şi cu restauratorul C. C. Solomonea), Mănăstirea Dragomirna, Suceava, Editura Karl A. Romstorfer, 2014, 260p.;

35)  T. Sinigalia, La liturgie céleste dans la peinture murale de Moldavie, în revista ANASTASIS a Centrului de cercetări în domeniul artei medievale „Vasile Drăgut” din Iaşi, Vol. II, Nr. 1/May, Iaşi, Ed. Artes, 2014, p. 28-50; (număr dedicat Colocviului internaţional Artă şi Liturghie organizat de Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi, Centrul de Cercetare a Artei Medievale „Vasile Drăgut” din Iaşi, Universitatea Lille-3 (Franţa), Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi în perioada 6 – 7 noiembrie 2014;

36)  M. Sabados, Au carrefour de deux mentalites artistiques: les voies de l'iconostase moldave aux XVIe-XVIIe siecles, în Byzantium and Renaissances. Dialogue of Cultures, Heritage of Antiquity, Tradition and Modernity, Warszawa, 2012, p. 293-298; 

37)  M. Sabados, Les anciennes icones de l'hermitage Ostrov-Vâlcea, în Revue roumaine d'histoire de l'art. Série Beaux-Arts(ERIH, cat. INT - II), T. L (50), Bucarest,Editura Academiei Române, 2013, p. 35-44;

38)  Marina Sabados, Un panagier peint de Moldavie (1613), în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, Série Beaux-Arts (ERIH, cat. INT - II),T. LII (52), Bucarest, Editura Academiei Române, 2015, p. 137-144;

39)  I. Iancovescu, Du nouveau sur les peintures de l’église-bolnitsa du monastère de Cozia, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art. Série Beaux-Arts (ERIH, cat. INT - II),T. XLVIII, Bucarest, Editura Academiei Române, 2011, p. 3-12;

40)  I. Iancovescu, Picturile de la bolniţa mânăstirii Cozia: programul iconografic integral, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Arta plastică. Serie nouă (ERIH, cat. NAT), T. 2(46), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 161-214;

41)  I. Iancovescu, Două „noi” picturi de la Tismana: două fragmente de pictură de secol XVI inedite, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Arta plastică. Serie nouă (ERIH, cat. NAT), T. 2 (46), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 127-137;

42)  I. Iancovescu, Pictura din proscomidiarul bisericii domneşti din Târgovişte: ecouri ale picturii de secol XVI în pictura brâncovenească din proscomidiar, în volumul aniversar Professor Corina Popa (sub tipar);

43)  I. Iancovescu, Picturile din bolniţa Bistriţei, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Artă Plascică, Serie Nouă (ERIH, cat. NAT), T. III (47),Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, p. 229-245;

44)  I. Iancovescu, Restitutio imaginis. Les inscriptions des prophètes à Tismana, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, Série Beaux-Arts (ERIH, cat. INT- II), T. LI (51), Bucarest, Editura Academiei Române, 2014, p. 117-128 ;

45)  I. Iancovescu, Biserica Domnească din Târgovişte. Pictura de secol XVI, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Artă Plascică, Serie nouă (ERIH, cat. NAT), T. IV (48), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, p. 159-182 ;

46)  C. Costea, Fiul risipitor în pictura din Moldova secolului al XVI-lea, în Ars Transsilvaniae (ERIH, cat. NAT), T. XXIII, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 2013, p. 83-106;

47)  C. Costea, Text and Image in Sixteenth Century Moldavian Painting. Brief Survey of Cases, în Revue Roumaine d'Histoire de l'Art, Série Beaux-Arts, (ERIH, cat. INT- II), T. LI (51), Bucarest,Editura Academiei Române, 2014,p. 137-150 ;

48)  E. Cincheza-Buculei, Pictura pronaosului bisericii mănăstirii Suceviţa, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Arta plastică. Serie nouă (ERIH, cat. NAT), T. III (47), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, p. 175-227 ;

49)  E. Cincheza-Buculei, Pictura pronaosului bisericii mănăstirii Humor, în Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Artă Plastică, Serie nouă(ERIH, cat. NAT), T. IV (48),Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, p. 183-218 ;

50)  E. Cincheza-Buculei, L’iconographie du premier synode œcuménique, în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, Série Beaux-Arts (ERIH, cat. INT - II),T. LII(52), Bucarest, Editura Academiei Române, 2015, p. 145-162;

51)  E. Cincheza-Buculei, Pictura exonartexului bisericii Sf. Gheorghe a mânăstirii Voroneţ, în revista Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Arta plastică. Serie nouă (ERIH, cat. NAT), T. 6 (50), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, p. 167-213 ;

52)  V. Bedros, Cultul arhanghelilor – surse literare şi iconografice. Moldova secolelor XV - XVI, în volumul Arhangheli şi îngeri, ed. Deisis/Stavropoleos, Bucureşti, 2011, p. 96-129;

53)  V. Bedros, Selecţia sfinţilor ierarhi în absidele moldoveneşti: sec. XV – XVI, în volumul omagial POLYCHRONION. Professor Nicolae-Şerban Tanaşoca la 70 de ani, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 65-75;

54)  V. Bedros, The Cosmic Liturgy and its Iconografic Reflections in Moldavian Late Medieval Images, in Matérialité et immatérialité dans l’Église au Moyen Âge: actes du colloque tenu à Bucarest les 22 et 23 octobre 2010 (Textes réunis et présentés par Stéphanie Diane Daussy, Catalina Girbea, Brânduşa Grigoriu, Anca Oroveanu, Mihaela Voicu), NEC, University of Bucharest Publishing House, 2012;

55)  V. Bedros (în colaborare cu E. Negrău; postfaţă şi proiect editorial: pr. Iu. Marchiş; imagini : D. Dinescu şi D. Constantinescu ; versiunea engleză : S. Onn), The Monasteries of Oltenia: Art and Spirituality, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2014, 360 p.;

56)  V. Bedros, The Monk, Equal to the Martyrs? Moldavian Iconographic Instances, în Diversité et Identité Culturelle en Europe, Tome 12/2, Bucureşti, Editura Muzeului Literaturii Române, 2015, p. 45-62 ;

57)  V. Bedros, «Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour» : le programme iconographique de la travée occidentale de l’abside en Moldavie (XVe – XVIe siècles), în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art, Série Beaux-Arts, (ERIH, cat. INT - II),T. LII (52), Bucarest, Editura Academiei Române, 2015, p. 77-94;

58)  R. Lambru, Anthroponyms in Mediaeval Donation Documents (Wallachia), în vol. Състояние и проблеми на българската ономастика, Veliko Târnovo, Bulgaria 2012, p. 360-371;

59)  R. Lambru, Nume laice în documentele de cancelarie munteneşti din secolul al XV-lea,în „Romanoslavica”, Serie nouă, vol. XLVII nr. 3, 2011, p.115-123;

60)  R. Lambru, Noms chrétiens dans les documents valaques du XVe siècle,în vol. RESEARCH TOPICS: A Selection of Papers presented at the Annual Conference of the Faculty of Foreign Languages and Literatures, Bucureşti, 2011, p. 98-102.