TEXT AND IMAGE IN THE ROMANIAN PAINTING OF THE 16th CENTURY

October 10 – 11, 2013, Bucharest

 TEXT ŞI IMAGINE ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ DIN SECOLUL AL XVI-LEA

10 – 11 octombrie, 2013, Bucureşti

Thursday, October 10, 2013

10ºº - 12ºº OPENING SESSION


Acad. Răzvan Theodorescu (President of Arts, Archi-tecture and Audio-Visual Section of the Romanian Academy): 

Opening speech


Prof., PhD Adrian-Silvan Ionescu (Director of the Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

Opening speech from the host institution


Dr. hab. Constantin I. Ciobanu (project leader, Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy): About the project "Text and Image in the Romanian painting of the 16th century"


Prof. univ, PhD Tereza Irene Sinigalia (“G. Enescu” Art University, Iassy):

Murals in the chancel and the nave of the Church in Arbore - Iconographic peculiarities. 


Assoc. Prof., PhD Emmanuel Moutafov  (Post-Byzantine Art Department at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia): 

Some Aspects of the Development of the Christian Orthodox Art in the 16th and 17th Centuries: the Testimony of Church Inscriptions and Artist's Signatures12ºº - 12³º Coffee break 


12³º - 15ºº SESSION 1


PhD Marina Ileana Sabados (Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

A painted panagiarion of Moldova (1613)


Dr. hab. Mirosław Piotr Kruk (Departament of the Orthodox Art, National Museum in Krakow):

Is the so called Anothen hoi profettai, described in Dionysius’s Hermeneia the source of the iconography of the Mother of God surrounded by prophets?


PhD Ioana Iancovescu (Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

Restitutio imaginis. Les inscriptions des prophètes à Tismana


PhD Constanţa Costea (Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

Text and Image in 16th century Moldavian Painting: Brief Survey of Cases


PhD Ruxandra Lambru (Foreign Language Faculty of Bucharest University): 

(Con)text and Sources: Observations on two «Hodegetria» icons from Moldavia


Friday, October 11, 2013

10ºº - 12ºº  SESSION 2  


PhD Ecaterina Cincheza-Buculei (Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

Suceviţa – The Iconography of the First Ecumenical Council 

Assoc. Prof., PhD Nazar Kozak (Art Studies Department at the Ethnology Institute, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv):

The unusual “Flight into Egypt ”: on the sources of the rare iconographic type of the Οίκος Λ (11th strophe) in the Post-Byzantine Akathistos cycles in Moldavia and Galicia


PhD Vlad Bedros (Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

The Concelebration of Saintly Bishops in the Apse of Suceviţa Monastery


Dr. hab. Constantin I. Ciobanu (Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

The mirrored texts in the Romanian medieval painting12ºº - 12³º  Coffee break 

12³º - 14³º CONCLUDING REMARKS


Discussions on the project. Opinions of guests invited to the session. Participate:


Prof., Dr. hab. Tudor Stavilă (Cultural Heritage Institute, Academy of Sciences of R. Moldova, Kishinev);

Assoc. Prof., PhD Constantin Spânu (Cultural Heritage Institute, Academy of Sciences of R. Moldova, Kishinev);

Dr. hab. Mirosław Piotr Kruk (Departament of the Orthodox Art , National Museum in Krakow);

Assoc. Prof., PhD Nazar Kozak (Art Studies Department at the Ethnology Institute, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv);

Assoc. Prof., PhD Emmanuel Moutafov (Post-Byzantine Art Department at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia) 


 Joi, 10 octombrie 2013

10ºº - 12ºº DESCHIDEREA SESIUNII


Acad. Răzvan Theodorescu   ( Preşedintele         Sectiei Arte, Arhitectură şi Audio-Vizual al Academiei Române): 

Cuvânt de deschidere


Prof. univ., Dr. Adrian-Silvan Ionescu (Directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Cuvânt de deschidere din partea instituţiei-gazdă


Dr. hab. Constantin I. Ciobanu (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române): Despre proiectul  "Text şi imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea"


Prof. univ. dr. Tereza Irene Sinigalia (Universitatea „G. Enescu” din Iaşi):

Picturile din naosul bisericii din Arbore – particularităţi iconografice


Conf. univ., Dr. Emmanuel Moutafov (Departamentul de artă post-bizantină al Institutului de cercetări în domeniul artei al Academiei de Ştiinţe din Bulgaria, Sofia): 

Unele aspecte ale dezvoltării artei creştine ortodoxe în secolele al 16-lea şi al 17-lea: mărturiile inscripţiilor din biserici şi semnăturile artiştilor


12ºº - 12³º Pauză de cafea 


12³º - 15ºº SESIUNEA 1


Dr. Marina Ileana Sabados (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Un panaghiar pictat din Moldova (1613)


Dr. hab. Mirosław Piotr Kruk (Departamentul de Artă Ortodoxă a Muzeului Naţional din Cracovia):

Este oare aşa-numita Anothen hoi profettai descrisă în Erminia lui Dionisie din Furna sursa iconografiei Maicii Domnului înconjurată de profeţi?


Dr. Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Restitutio imaginis. Inscripţiile prorocilor de la Tismana


Dr. Constanţa Costea (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Text si imagine în pictura din Moldova secolului al XVI-lea: scurtă privire asupra cazurilor


Dr. Ruxandra Lambru (Facultatea de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti): 

(Con)text şi surse: observaţii pe marginea a două icoane Hodighitria din Moldova


Vineri, 11 octombrie 2013

10ºº - 12ºº  SESIUNEA 2


Dr. Ecaterina Cincheza-Buculei (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Suceviţa – Iconografia Primului Sinod Ecumenic 


Conf. univ., Dr.  Nazar Kozak (Departamentul de Cercetare a Artelor al Institutului de Etnologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Lvov): 

O neobişnuită "Fugă în Egipt": cu privire la sursele unui tip iconografic rar întâlnit care ilustrează  icosul al 6-lea (Οίκος Λ, strofa 11) din ciclurile post-bizantine ale Acatistului din Moldova şi Galiţia


Dr. Vlad Bedros (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Procesiunea sfinţilor ierarhi  în absida mânăstirii Suceviţa


Dr. hab. Constantin I. Ciobanu (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Textele „oglindite” din pictura medievală românească12ºº - 12³º  Pauză de cafea

12³º - 14³º CONCLUZII


Discuţii referitoare la proiect. Opiniile oaspeţilor invitaţi la sesiune. Participă:


Prof. univ., Dr. hab. Tudor Stavilă (şeful secţiei Arte Vizuale a Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău); 

Conf. Dr. Constantin Spânu (Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău); 

Dr. hab. Mirosław Piotr Kruk (Departamentul de Artă Ortodoxă a Muzeului Naţional din Cracovia);

Conf. univ., Dr.  Nazar Kozak (Departamentul de Cercetare a Artelor al Institutului de Etnologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Lvov); 

Conf. univ., Dr. Emmanuel Moutafov (Departamentul de artă post-bizantină al Institutului de cercetări în domeniul artei al Academiei de Ştiinţe din Bulgaria, Sofia)Saturday, October 12, 2013

CULTURA L PROGRAM

 Sâmbătă, 12 octombrie 2013

PROGRAM CULTURAL