During the documentation trip in the Hellenic Republic (18 – 25 November 2012, the cities of Thessaloniki, Kastoria and Athens) – the Romanian researchers Marina Ileana Sabados and Ecaterina Elena Cincheza-Buculei were investigating:

 

Pe parcursul deplasării de documentare în Republica Elenă (18 – 25 noiembrie 2012, oraşele Salonic, Kastoria şi Atena – participanţi Marina Ileana Sabados şi Ecaterina Elena Cincheza-Buculei) au fost cercetate:

 

– at Thessaloniki: the Museum of the Byzantine Art and Culture, the St. Sophia church, the church of Hosios David ex-monastery, the Aghios Nicolaos Orphanos church, the Aghios Dimitrios basilica, the Agios Euthymios chapel, the Panaghia tou Chalkeon church, the Saints Apostles church, the St. Catherine church;

 

–  la Salonic: Muzeul Artei şi Culturii Bizantine, biserica Sf. Sophia, biserica fostei mănăstiri Hosios David, biserica Aghios Nicolaos Orphanos, basilica Aghios Dimitrios, capela Agios Euthymios, biserica Panaghia tou Chalkeon, biserica Sfinţii Apostoli,  biserica Sf. Ecaterina;

 

– at Kastoria: the Byzantine Museum, the Panaghia Kubelidiki church, the Agios Nicolaos Kasnitsi church, the Saints Taxiarhi Mitropoleos church, the St. Stephan church, the Saints Anarghiri church, the Panaghia Mavriotissa monastery, the Aghios Dimitrios Eleoussas church, the St. Mina church, the Aghios Nicolaos tis Archonitssas Theologinas  church and the Agios Nicolaos Karivi church;

 

– la Kastoria: Muzeul Bizantin, biserica Panaghia Kubelidiki, biserica Agios Nicolaos Kasnitsi, biserica Sfinţii Taxiarhi Mitropoleos, biserica Sf. Ştefan, biserica Sfinţii Fără de Arginţi (Anarghiri), mănăstirea Panaghia Mavriotissa, biserica Aghios Dimitrios Eleoussas, biserica Sf. Mina, biserica Aghios Nicolaos tis Archonitssas Theologinas şi biserica Agios Nicolaos Karivi;


– at Athens: the collections of icons at the Benaki Museum and at the Byzantine Museum.
 

– la Atena: colecţiile de icoane ale Muzeului Benaki şi ale Muzeului Bizantin.