The international conference Traditions and Perspectives in the History of Jewish Art is a major academic event which brings together more than 50 specialists from 12 countries, among them being Spain, USA, The Czech Republic, Italy, Germany, Poland, Israel and Romania. 

The participants presented lectures dealing with a wide variety of themes, ranging from Art and architecture of Jewish sacred spaces, the place of biblical texts and the Hebrew script in visual arts, Jerusalem and the Holy Land as an object and model in visual arts, to images of Jews in visual arts and patrons, collectors and museums of Jewish art.

On September 10th at 16:00 took place a panel entitled The Romanian-Jewish discourse chaired by Dr. Gina Pană, the director of the Romanian Cultural Institute in Tel Aviv.

Participants in the conference from Romania: Dr. hab. Constantin I. Ciobanu, researcher at the “G. Oprescu” History of Art Institute in the Romanian Academy, and Tereza I. Sinigalia,  professor at the “George Enescu” University of Arts in Iași and researcher at the “G. Oprescu” History of Art Institute. The Romanian guests delivered lectures on: Adam's Languages: Hebrew imaginary writings in Romanian medieval monumental painting (Constantin I. Ciobanu) and The twelve tribes of Ancient Israel in the murals of Sucevița and Dragomirna churches (Tereza I. Sinigalia). Within the same panel, there was also presented Prof. Ilia Rodov, the Department of Jewish Art of the Bar-Ilan University, with a lecture entitled Images of Theophany in Romanian Synagogues

During their stay in the Holy Land Romanian researchers had a visit to the city of Jerusalem and a visit to the Eretz Israel  Museum in the Ramat Aviv neighborhood of Tel Aviv.

Conferinţa internaţională Tradiții și perspective în istoria artei evreiești  a fost un eveniment academic de amploare, care a reunit specialişti din peste 12 ţări, printre care Spania, SUA, Cehia, Italia, Germania, Polonia, Israel şi România.

Participanţii au susţinut prelegeri pe teme variate: arhitectura şi arta spaţiilor sacre, rolul textelor biblice şi a scrierii ebraice în dezvoltarea artelor vizuale, Ierusalimul şi Ţara Sfântă, simboluri şi modele în artele vizuale, imaginea evreului în artele vizuale, colecţionari şi muzee de artă evreiască ş. a. 

În data de 10 septembrie, la 16:00, în cadrul conferinţei Tradiții și perspective în istoria artei evreiești şi-a început lucrările panelul intitulat Dialogul evreo-român, condus de dr. Gina Pană, director al Institutului Cultural Român de la Tel Aviv. 

ICR Tel Aviv şi Departamentul de Arte al Universităţii Bar-Ilan au invitat să participe la conferinţă şi doi istorici de artă din România (implicaţi în realizarea proiectului Text şi imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea): pe dr. hab. Constantin I. Ciobanu, cercetător al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, şi pe dr. Tereza I. Sinigalia, prof. univ. al Universităţii de Arte “George Enescu” din Iaşi, cercetător în cadrul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”. Invitaţii au susţinut următoarele prelegeri Limba lui Adam: Scrieri ebraice imaginare în pictura murală medievală românească (Constantin I. Ciobanu) şi Cele Douăsprezece triburi ale vechiului Israel în picturile murale de la mănăstirile Suceviţa şi Dragomirna (Tereza I. Sinigalia). În cadrul aceluiaşi panel dr. Ilia Rodov de la Departamentul de Arte al Universităţii Bar-Ilan a prezent o comunicare întitulată Imagini ale teofaniei în sinagogile româneşti

Pe parcursul sejurului în Ţara Sfântă cercetătorii români au avut planificate o deplasare în oraşul Ierusalim şi o vizită de  documentare la Eretz Israel Museum din Ramat Aviv, în vecinătatea Tel Avivului.